SU1   3,50€
SUSHI SAUMON X2
SU2   4,00€
SUSHI THON X2
SU3   4,00€
SUSHI DAURADE X2
SU6   4,00€
SUSHI MAQUEREAU X2
SU7   5,00€
SUSHI ANGUILLE X2
SU8   4,50€
SUSHI CREVETTE X2
SU9   5,00€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2